Monday, 12 December 2011

BAHAGIAN LUAR IKAN HIASAN

 
 


IKAN HIASAN


 

Ikan Hiasan merupakan salah satu sub topik dalam rancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid tentang Ikan Hiasan daripada segi jenis, habitat, pemilihan ikan, penyediaan bekas atau akuarium, penjagaan, pemakanan, aksesori dan kesihatan. Ikan hiasan merupakan satu hobi atau boleh menjadi satu bidang perniagaan yang menguntungkan. Ini kerana Ikan Hiasan merupakan pilihan pengguna sebagai salah satu hiasan dalaman rumah dan juga hobi bagi mengisi masa lapang melalui kecantikan dan rasa ketenangan yang di miliki oleh Ikan Hiasan. Blog ini menyediakan maklumat dan pengetahuan asas tentang Ikan Hiasan dengan berpandukan sukatan pengajaran Kementerian Pendidikan Malaysia bagi murid Tahun 5 matapelajaran Kemahiran Hidup.

try

asakskdgkfdgk